SERWIS TECHNICZNY

Serwis Techniczny

Prace montażowe i instalacyjne

Wykonujemy adaptacje budowlane pomieszczeń w celu dostosowania ich do instalacji nowych urządzeń lub aparatury medycznej. Dostarczamy i instalujemy wyposażenie, sprzęt i aparaturę medyczną oraz inne obiekty medycznej infrastruktury technicznej.

Techniczne utrzymanie obiektów medycznych

Zobacz wszystkie nasze usługi

Aby pomóc naszym Klientom w utrzymaniu właściwej wydajności technicznej swoich obiektów, oferujemy kompleksową i kompletną obsługę różnych systemów, maszyn i urządzeń technicznych zainstalowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektu, w tym:

bieżące utrzymanie wyposażenia technicznego i systemów,
ciągła gotowość do interwencji w sytuacjach awaryjnych,
nadzór nad inspekcjami  oraz kontrole okresowe,
wymiana uszkodzonych lub zużytych części (naprawy),
w przypadku nieprawidłowości: serwis i usunięcie wady.

Usługi realizowane są według indywidualnego harmonogramu dostosowanego do potrzeb Klienta.

Prace są realizowane przez naszych wykwalifikowanych i zaufanych pracowników oraz przez naszych stałych podwykonawców.

Korzyści
  • Utrzymanie wartości rynkowej obiektu.
  • Utrzymanie wydajności technicznej budynku na wszystkich etapach jego życia.
  • Bieżące informacje o jakości usług dzięki dobrze rozwiniętemu systemowi monitorowania.
  • Współpraca ze specjalistami w poszczególnych obszarach usługi.